2012. december 18., kedd

Hogyan segíthet az internet a tanításban?!

A modern kommunikációs eszközök használata az élet mindennapi velejárójává vált. Az internet adta lehetőségek tárháza kibővült. Egyre népszerűbbek az internetes tanfolyamok is: Legjellemzőbb az idegen nyelvek tanulása számítógép segítségével.
Főleg a fiatal korosztályban terjedt el a rendszeres, napi szintű internet használat. Az internet rengeteg lehetőséget ad a tanulás és tanítás segítésére, hiszen a diákoknak nagyobb motivációt és örömet ad, ha számítógépen oldhatják meg feladataikat. 

Az internetes tanulás előnye, hogy bármikor és bárhonnan elérhető. Saját példámat hozva: A középiskolában gyakran hivatkoztam arra, hogy a hétvégi házifeladatokat azért nem tudtam megoldani, mert elutaztam otthonról. A tankönyveimet, füzeteimet természetesen nem vittem magammal. Ha lett volna lehetőségem online megoldani őket, akkor nem fordult volna elő ilyen szituáció, hiszen az internet segítségével elérhetőek lettek volna.A közoktatási intézmények elzárkóznak az internetes szolgáltatásoktól, negatív hatást tulajdonítanak nekik. Ez mind csak tévhit, hiszen az internetet számos kiváló lehetőséget biztosít a tanulás és tanítás megkönnyítésére, érdekesebbé tételére.
Az interneten hozzáférhetünk különféle LCMS rendszerekhez (keretrendszerekhez), amelyek ingyenesen, nyílt forráskóddal működnek. Ilyen keretrendszer például a Moodle, amely a kontakt oktatási tevékenységet támogatja. Oktatási célú felhasználásban úgy lehet kihasználni, hogy közösségeket és felületeket hozunk létre. A felületeket különböző információkkal tölthetjük fel, például tananyagokat és segédanyagokat, így a diákok átismételhetik a témaköröket. A felületeket felhasználhatjuk még az otthon elkészített munkát leadására is, amelyekhez határidőket kapcsolhatunk. Ellenőrző teszteket küldhetünk a diákoknak, hogy ellenőrizni tudják tudásukat. Például egy a tanórán leadott anyagból készült tesztet, amit a diákok otthon, átgondolás, elmélyülés után tölthetnek ki. A diákok szívesebben készítik számítógépen a házifeladataikat, mintha kézzel kellene írniuk. Olyan fórumokat hozhatunk létre az oktatással kapcsolatban, ahol a diákok között, illetve a diákok és a tanár között beszélgetés alakulhat ki. Kifejthetik nézeteiket az adott témáról, egyetértésüket és egyetnemértésüket fejezhetik ki, kérdezhetnek, segítséget kérhetnek és hasznos tanácsokat oszthatnak meg egymással.
A felsőoktatásban már régebb óta elterjedtek és hatékonyan működnek ezek keretrendszeret, ilyen az ELTE eLearning rendszere is.
Az interneten olyan online felületekkel is találkozhatunk, amelyek különböző témákra szakosodtak. A Realika főleg természettudományok, még a Geogebra matematikai területekről lát el információval minket.
Az oktatás során keletkezett produktumokat online is tárolhatjuk, erre a célra szolgálnak az ePortfóliók, például a Mahara. Előnye, hogy nem veszik el, hiszen online tárolódik, bárhonnan elérhető és kereshető, valamint újrastruktúrálható.

Az előbb említetteken kívül online tudásbázisok és gyűjtemények is a rendelkezésünkre állnak. Az egyik legismertebb magyar tudásbázis a Sulinet. A Sulinet a tárgyak oktatását segíti. Minőségi tartalmak kerülnek fel az oldalra, amelyeket tanár és diák ingyen használhat. Célja a tanári felkészülés megkönnyítése és a tanulás, tanítás segítése. A tanóra megszervezésében segítségére lehet a tanároknak, például az órai vázlat elkészítésénél, de a diákok a számonkérésre való felkészülésre is használhatják. A kiselőadásokra való felkészülést is megkönnyíti, hiszen pár kattintással minőségi, ellenőrzött és érdekes információkat kapunk. Online profil létrehozásával közösségekhez csatlakozhatunk és kifejezhetjük tetszésünket. A Sulinet nemcsak anyagokat szolgáltat az oktatással kapcsolatban, érdekességek és friss információkat is olvashatunk az oldalon. A következő kutatásra is az oldalon való böngészés közben akadtam rá: Felmérést végeztek, hogy az iskolák hogyan támogatják informatikai eszközökkel a tanulást, a tanítást és a szervezeti működést, valamint, hogy ehhez milyen infrastruktúra áll a rendelkezésükre. Összesen 723 intézmény végezte el az önértékelést.
Az iskolák kategóriánkénti megoszlása 2012-ben a következő:
Az iskolák kategóriánkénti megoszlása 2012-ben a következő:
218 intézményben „megjelent az IKT” (1,00 – 2,49)
251 iskolában „alkalmazzák az IKT-t” (2,50 – 2,99)
207 intézményben „integrálják az IKT-t” (3,00 – 3,49)
47 helyen pedig már „átalakulnak az IKT használatával” (3,50 – 4,00)
A mérés szerint az iskolák átlagos eredménye 2,69, azaz eléri az „alkalmazzák az IKT-t” elnevezésű második szintet. Ez az érték 2011-ben 2,54 volt, vagyis az elmúlt év során hatékonyabban használják az IKT eszközöket az intézményekben.
A felmérés arra is rámutatott, hogy az iskolák még nem élnek a digitális napló és a virtuális tanulási környezet által kínált lehetőségekkel, és általában nincs megoldva semmilyen módon sem a távoli hozzáférés.
Az internet a tévhitekkel ellentétben kiválóan felhasználható az oktatásban, érdemes lenne a pedagógusoknak kihasználni ezeket a lehetőségeket.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése